საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრმა ამერიკის სავაჭრო პალატის წევრებს პროფესიული განათლების რეფორმის პროექტი გააცნო