საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სტიპენდიები სერბეთის რესპუბლიკაში 2016-2017 სასწავლო წლისათვის