საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საერთაშორისო მნიშვნელობის კვლევითი დაწესებულების რეაბილიტაცია მთავრდება