საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სამეცნიერო დაწესებულებების შეფასების ახალ კრიტერიუმებზე იმსჯელეს