საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ქიმიის საერთაშორისო ოლიმპიადას ბიზნეს სექტორი მხარს უჭერს