საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მოდულური პროფესიული პროგრამების სტუდენტებთან შეხვედრა