საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პირველი კერძო მაღალტექნოლოგიური ცენტრის გახსნა