საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში