საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საინფორმაციო სემინარი დარგობრივი საბჭოების წევრებისთვის