საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სტიპენდიანტთა დასაქმების ფორუმში.