საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

„სამუშაო ადგილზე სწავლების საუკეთესო პრაქტიკა“ - პროექტის შედეგების პრეზენტაცია