საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის/საქართველოს მოქალაქეებისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის გაგრძელება