საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სააპელაციო საბჭო შეიქმნა