საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა ტესტირება მიმდინარეობს