საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიული სწავლების ცენტრის 64 კურსდამთავრებული დასაქმდა