საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

რექტორთა საბჭოს სხდომა ზუგდიდში გაიმართა