საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ევროპის კოლეჯის (European College) მიერ 2017-2018 სასწავლო წლებისთვის გამოყოფილი სტიპენდიები