საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

2025 წელს ინკლუზიური განათლება გულისხმობს ყველას