საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრი ბრიტანულ-ქართულ აკადემიაში