საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საჯარო სკოლებში პროექტი „უსაფრთხოების ათი გაკვეთილი“ ხორციელდება