საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიული რეფორმის მნიშვნელოვანი ეტაპის შედეგების შეჯამება