საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ილიას უნივერსიტეტში რექტორთა საბჭო შეიკრიბა