საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სკოლის ახალი შენობა და ახალი მნიშვნელოვანი ინიციატივა სკოლებში