საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

უნგრეთთან თანამშრომლობის შეთანხმება გაფორმდა