საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ორ ქვეყანას შორის საგანმანათლებლო პროექტები ამოქმედდება