საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

„ჰორიზონტი 2020“ - საინფორმაციო დღე