საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ცნობილი მეცნიერები საჯარო სკოლებში სამეცნიერო - პოპულარულ ლექციებს წაიკითხავენ