საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

რექტორთა საბჭო სამედიცინი უნივერსიტეტში შეიკრიბა