საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

თავისუფალ პროფკავშირებთან დარგობრივი შეთანხმება გაფორმდა