საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პედაგოგებისთვის სასერტიფიკაცო გამოცდაზე გამსვლელი ქულა დადგენილია