საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ბულინგის პრევენციის მიზნით ტრენინგები მიმდინარეობს