საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ევროპული გამოცდილების გათვალისწინებით კანონპროექტი მომზადდა