საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ბიზნესსექტორმა პროფესიული განათლების შესახებ კანონპროექტი განიხილა