საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საქართველომ საგანმანათლებლო შესაძლებლობები საერთაშორისო გამოფენაზე წარმოადგინა