საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

განათლების ხელმისაწვდომობის საკითხებზე შეხვედრა გაიმართა