საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ცვლილებები საერთაშორისო დონეზე უმაღლესი განათლების ხარისხის ასამაღლებლად