საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის რეფორმა