საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მასწავლებლებისთვის კიბერუსაფრთხოების გზამკვლევი შეიქმნა