საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

უცხოეთის ქართული საკვირაო სკოლებისთვის სასწავლო პროგრამები შემუშავდება