საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სომხეთში ქართული ენის კათედრა გაიხსნება