საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ინკლუზიური განათლების საკითხებს საკონსულტაციო ჯგუფი იხილავს