საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საერთაშორისო ექსპერტმა ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები დადებითად შეაფასა