საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიულ სტუდენტებს სტარტაპ იდეის განხორციელებაში ეხმარებიან