საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ინფორმატიკის ოლიმპიადიდან მედლებით დაბრუნებული ქართველი მოსწავლეები