საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროექტით „ვისწავლოთ საქართველოში“ ცნობილი უცხოური ორგანიზაცია დაინტერესდა