საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიულ სასწავლებელში გადამზადებული სპეციალისტები პოლონეთში დასაქმდებიან