საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

2017-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პირველადი ვერსია მომზადდა