საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სამინისტრო აცხადებს კონკურსს სკოლის მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარების მიზნით