საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

კოლეჯის კურსდამთავრებული უმაღლესი განათლების მიღებასაც შეძლებს