საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საგანმანთლებლო პროგრამების აკრედიტაცია საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით განხორციელდება